2016 жылғы Манаш Қозыбаев атындағы СҚМУ-дегі ОЖСБ қорытындылары

2016 жылғы 13 қарашада Солтүстік Қазақстан облысының Манаш Қозыбаев атындағы мемлекеттік университетінде оқу жетістіктерін сырттай бағалау рәсімі аяқталды.
Аталған рәсімге 38 мамандық бойынша күндізгі және сырттай оқу нысандары бойынша білім алатын бітіруші курстардың 562 студенті қатысты, оның ішінде 87- қазақ тілінде, 475 – орыс тілінде білім алатындар.
Қатысу пайызы бітірушілердің жалпы санының 96,6%-ын құрады. (2015 жылы – 93,4%).
СҚМУ студенттерін тестілеу қорытындылары бойынша орташа балл 93,2-ды құрады. (2015 жылы – 78,7 балл).
Ең жоғары балл – 162, «Қаржы» мамандығы бойынша, ең төмен балл – 31, «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша алынды.
13 бітіруші студент 50 баллдан төмен көрсеткішке ие болды.
Тестілеу барысында 124 ұялы телефон және 144 шпаргалка алынды.
Тестілеуге кіргізу, не өткізу барысында бөгде адамның рәсімге қатысу жайттары анықталған жоқ. Нәтижелердің жойылуы болған жоқ.

Итоги ВОУД  2016 года в СКГУ им. Манаша КозыбаеваИтоги ВОУД  2016 года в СКГУ им. Манаша КозыбаеваИтоги ВОУД  2016 года в СКГУ им. Манаша Козыбаева